Wildernisschool Outback Logo Wildernisschool Outback Over leven in de wildernis

Leven in dienst van de Koning

Op 30 september ging het vijfde karakterweekend van de 4e Musketier van start. Door de vele aanmeldingen konden er twaalf teams worden samengesteld. Zij gingen een krachtmeting met zichzelf, elkaar en God aan. Outback mocht er ook deze keer weer bij zijn.

De Musketiers. De persoonlijke elitetroepen van de Koning. Eén voor allen, allen voor één. Alles gaven zij voor hun Heer. Zij wisten dat zij elkaar blindelings konden vertrouwen in zowel oorlogs- als vredestijd. Eenheid, avontuur, heldhaftigheid, dienstbaarheid en kracht!

Donderdagavond werden de mannen in de verre avond in de Belgische Ardennen ontvangen. Tijdens de wandeling naar de bivaklocatie hield ik de groep halverwege halt vanwege een imposant fenomeen. We stonden nu op een punt waar het geburl van vele mannetjes edelherten in de vallei luidt en duidelijk te horen was. Ik vertelde een kort verhaal over de bronsttijd waarna we met zijn allen naar deze oergeluiden gingen luisteren. Door dit en andere activiteiten op de eerste avond en nacht, werden de mannen uit hun dagelijkse ritme gehaald.

Het programma beloofde zwaar te worden. Dit wisten de deelnemers, maar wat ze konden verwachten was een groot raadsel. Naast het fysieke werd er ook ruimschoots aandacht besteed aan geestelijke verdieping en zo werden deze christelijke mannen in drie dagen tijd naar een climax bij het Kruis geleid.

Mijn bijdrage was o.a. om de mannen te leren om goede voorbereidingen te treffen voor een vuur en vervolgens vuur te maken met een firesteel, dit op de juiste manier uit te bouwen en daarop royale zalmforellen te bereiden. Ik bedacht en begeleidde een aantal zware en uitdagende activiteiten en gaf advies over verschillende zaken bij de bivak. Daarnaast werden er voor de teams een beknopte workshop over eetbare en medicinale planten, paddestoelen en bomen gehouden.

Interessant is dat er een boek vanuit en over de 4e Musketier is geschreven. Deze heeft als titel 'Leven in dienst van de Koning' en ligt voor 5 december 2010 in de winkel. Voor meer informatie over de 4e musketier, klikt u hier.