Wildernisschool Outback Logo Wildernisschool Outback Over leven in de wildernis

FAQ

Hieronder vindt u het overzicht van de Frequently Asked Questions (de veelgestelde vragen).
Een goede manier om uw vragen te filteren!

1. Voor wie kan Wildernisschool Outback wat betekenen?

Voor jong en oud, voor individuen en groepen, voor particulieren en bedrijven, voor scholen en media die van ons programma aanbod willen leren/genieten of onze expertise willen benutten.

2. Wat is het verschil tussen bushcraft en survival?

Het onderscheidt is als volgt; bij bushcraft leert u van de natuur en leert u diverse natuurlijke vaardigheden aan die heel goed onder de noemer overlevingstechieken kunnen vallen, maar plaats zal vinden in een relatief luxe setting terwijl tijdens een survival uiteenlopende overlevingsvaardigheden worden aangeleerd onder minder comfortabele tot erbarmelijke omstandigheden.

3. Wat is het verschil tussen een bushcraft en survival programma die jullie organiseren?

Tijdens een van onze bushcraft programma's geniet u allereerst van de comfort die er is. U voedt uzelf met de normale dagelijkse maaltijden. Als er sprake is van één of meerdere overnachtingen gebeurd dit gewoon met een tent of tarp in combinatie met een hangmat of bivakzak met slaapspullen en alle overige gewenste materialen. In deze setting kunt u uw volle aandacht richten op de lessen die wij geven.

De survival programma's die wij aanbieden lopen qua leefomstandigheden ver uiteen. Bij meer dan 50% van onze survivals zult u afzien omdat het gebruik van een slaapzak en -matje niet is toegestaan, gebruik maakt van alleen de basic materialen en geen water en voedsel bij u mag hebben. U leeft dan van wat de natuur u te bieden heeft. Toch hebben we ook programma's zoals de survival training en de Arctic wintersurvival waarbij het gebruik van verpakt voedsel en luxe materialen gewoon is toegestaan en zoals bij de survival expeditie het toegestaan is om wel luxe materialen te gebruiken, maar dan geen drinken en voeding uit onze maatschappij. Lees de beschrijving van het betreffende survival programma altijd goed door voor gedetailleerde informatie!

Een survival programma is fysiek maar vooral mentaal zwaarder dan een bushcraft programma. Zeker bij de zwaarste survivals zal uw concentratie verslappen waardoor veel aandacht uitgaat naar uw eigen mentale proces.

4. Zal ik eerst met een bushcraft cursus of meteen met een survival beginnen?

Dit is een zeer persoonlijk besluit waarop alleen u een antwoord weet. Wel kunnen wij u het volgende adviseren:

Onze doelstelling is om u bij al onze programma's met een succesbeleving terug naar huis te laten gaan zodat u positief en met een goed gevoel kunt terugkijken aan uw deelname. Dit hangt nauw samen met de fysieke en mentale gesteldheid waarin u verkeert en wat u op dat moment kunt verdragen. Ik zou het jammer vinden als het gekozen programma niet de juiste voor u bleek te zijn! Lees daarom de informatie bij het betreffende programma goed door en laat u desnoods telefonisch of via de mail door ons extra informeren.

5. Wat is het verschil tussen de survival cursus en de survival training?

Tijdens de survival cursus ervaart u hoe het is om twee dagen op één locatie te overleven zonder tent of tarp met slaapspullen bij u te hebben. U bent écht op de natuur aangewezen en hieruit moet u uw drinkwater en eten halen! Tijdens de survivaltraining leert u te bewegen door onherbergzaam terrein. We maken dan een korte trektocht waarbij uiteenlopende technieken en vaardigheden worden aangeleerd. Nu heeft u wel een tent of tarp met slaapspullen en verpakt voedsel bij zich. Drinkwater halen we wederom uit de natuur.

In de survivalcursus en survivaltraining zit GEEN overlap waardoor deze survivals samengevoegd u veel kennis over diverse aspecten van survival verschaft. 

6. Ben ik verplicht bergschoenen aan te trekken tijdens een programma?

Wij adviseren altijd bij meerdaagse programma's een schoen van minimaal categorie B. Dit houdt een (stevige) schoen in dat uw enkels omsluit zodat verzwikking minder snel gebeurd. Sommige personen hebben geen bergschoenen en vinden het zonde om speciaal voor een weekend of week deze aan te schaffen. U kunt het risico nemen om met een schoen van categorie A (omsluit de enkels niet) deel te nemen, maar u neemt hiermee wel een risico. Het is mogelijk om stevige bergschoenen per dag te huren (zie vraag hieronder).

7. Is het mogelijk om kleding en materiaal te huren?

Messen en firesteels stellen wij ter beschikking waarneer de situatie daarom vraagt, maar het verhuren van materialen doe ik niet. Wel ken ik een bedrijf uit Den Haag dat diverse kleding en materialen verhuurt. Zie hun website base-camp.nl voor meer informatie.

8. Ik zou graag een mes willen huren. Wat kost dat?

Bij alle programma onderdelen waarbij een mes gebruikt dient te worden, stellen wij messen in bruikleen beschikbaar. Wanneer het betreffende programma onderdeel is afgelopen en de messen niet meer nodig zijn, nemen wij ze meteen weer terug in ontvangst.

9. Is het toegestaan om mijn eigen mes en hakbijl te gebruiken?

U mag uw eigen mes en hakbijl meenemen en gebruiken tijdens onze programma's. We vragen u wel om deze NIET op de aankomstdag te gebruiken. Wacht eerst onze beknopte veiligheidsinstructie af die u de volgende dag krijgt. Als u deze regels strikt naleeft, is het geen enkel probleem om dit gereedschap te gebruiken omdat het geen ongelukken zal opleveren.

10. Mag ik mij als individu inschrijven? Of moet ik mij met meerdere personen inschrijven?

Voor elk programma kunt u zich zowel individueel als groep inschrijven. Voor een groepsaanmelding is het mogelijk om op een data naar wens een programmadag, -weekend of -week voor u te organiseren. Uiteraard dient deze data ons ook goed uit te komen.

11. Kan ik mij als Belg inschrijven?

Ook als Belg bent u van harte welkom op onze cursussen! Met grote regelmaat zijn er Belgen aanwezig en het komt weleens voor dat er evenveel of zelfs meer Belgen dan Nederlanders aanwezig zijn.

12. Kan ik mij als minderjarige inschrijven?

Dit wordt zeker toegelaten, maar hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Onze voorkeur heeft dat minderjarigen onder begeleiding van minimaal één volwassene deelnemen aan onze programma's, maar als dit niet mogelijk is, sluiten we enthousiaste minderjarigen niet uit! We eisen wel dat je als minderjarige zelfstandig kan zijn omdat wij ons alleen als instructeur profileren. Ook eisen we goedkeuring van één van je ouders of voogd. Dit dient telefonisch te gebeuren waarna dit schriftelijk of per email wordt bevestigd. De leeftijdsgrens van een zelfstandig minderjarige is op voorhand niet aan te geven en daarom dient dit in overleg te gebeuren.

13. Ik spreek de Nederlandse taal niet goed, maar ik versta het wel goed. Is het dan mogelijk om deel te nemen aan een cursus?

Het is geen enkel probleem om dan deel te nemen aan één van onze programma's. Wees uzelf er wel van bewust dat er een taalbarrière tussen u en de overige cursisten kan zijn. Tot op heden was het bij deze situatie voor de groep geen probleem om in het Engels te communiceren.

14. Wanneer gaat een cursus door?

Een programma gaat door wanneer het minimale aantal deelnemers behaald is. Dit minimale aantal is per programma verschillend en staat vermeld op de pagina van het betreffende programma. De bezetting van een programma geven wij weer op onze agenda.

15. Wat is de gemiddelde leeftijd van de cursisten?

De meeste deelnemers hebben een leeftijd tussen ongeveer 20 en 55 jaar, maar de gemiddelde leeftijd voor een programma is per keer verschillend. U kunt altijd informeren naar de leeftijden en het geslacht van de ingeschreven cursisten voor een bepaald programma.