Wildernisschool Outback Logo Wildernisschool Outback Over leven in de wildernis

Een Expeditie Robinson weekend

Voor 25 kinderen, zowel jongens als meisjes, in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar werd er van vrijdag 19 t/m zondag 21 augustus door de stichting Jong Nederland Beers een survivalweekend gehouden met als thema Expeditie Robinson.

Na een fietstocht van ongeveer 30 kilometer en een lunch begonnen de kinderen met de activiteiten waarvoor wij waren ingehuurd. Als eerste werd hun een aantal knopen geleerd en vervolgens voorgedaan hoe je een onderkomen met een bouwzeil kunt maken. Later op de dag zouden ze zelf twee grote onderkomens maken waar zij de zaterdag- en zondagnacht onder moesten slapen.

Voor aanvang van de acitviteiten had ik mij ingelezen in hun programma en zag ik dat zij op de laatste dag als opdracht insecten vanuit de toko moesten eten. 'Uit de Toko??', dacht ik. Om hun programma niet in de war te schoppen vroeg ik eerst aan de begeleiding of zij ermee instemden als ik zou proberen de kids zo ver te krijgen dat zij levende insecten uit het bos gingen eten en daar kreeg ik toestemming voor. Eerst kwamen we een hazelworm tegen wat bij sommigen de nodige schrik gaf, maar deze lieten we verder met rust. Aansluitend pakte ik een stuk dood boomschors waar vele pissebedden aan zaten en de volgende opdracht luidde: Eet een pissebed! Het duurde even, maar na 5 minuten was de eerste pissebed verorberd en na een kwartier had ongeveer de helft van de groep er één op! Echt Robinson-waardig dus! Ook werd er een sprinkhaan en een regenworm gegeten.

Nadat we tondelmateriaal en hout uit het bos hadden verzameld gingen we vuur maken met een firesteel. We hadden berkenbast, droog gras en verkoold katoen tot onze beschikking en hiermee kreeg elk groepje het vuur aan. Maar het vuur moest wel brandende worden gehouden! Dus renden de kinderen terug het bos in om nog meer hout te sprokkelen en bouwden zij hun kampvuur goed uit.

Via de volgende link kunt u meer te weten komen over stichting Jong Nederland Beers.

Voor het eerst was ik mijn camera vergeten en daarom staan er deze keer geen foto's bij.